Kudret ve şahsiyet kaynakları ışığında:  Fatih kimdir!

Zülfünün zencirine bend eyledi şahım beni; Kulluğundan etmesin azad Allah’ım beni. Fatih Sultan Mehmed Zihniyeti ve tabiatı itibariyle hamleci bir ruh… Terakki ve tekamülden zevk alan bir hakan… Nefsini ehline teslim etmiş bir derviş… Tıpkı askerî fetihleri gibi, ilim adına açtığı savaşta da bir şeyhler, dervişler, âlimler, edibler, sanatkârlar ordusu kurmuş ve bu kutlu orduya da serdar olmuştu. 19 yaşında yedinci Osmanlı padişa­hı olarak … Okumaya devam et Kudret ve şahsiyet kaynakları ışığında:  Fatih kimdir!